DISCLAIMER

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van SiriusPro van toepassing. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID

SiriusPro doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen wij dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Komt u ergens een fout tegen? Dan vinden wij het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur een e-mail naar service@siriuspro.nl.

Zijn wij met u overeengekomen om u te adviseren over schadeverzekeringen en maken wij daarbij een fout in uitoefening van ons beroep, dan zijn wij maximaal aansprakelijk voor uw directe schade tot een bedrag van EUR 10.000,00. Staat de schade niet in verhouding met dit bedrag en besluit de rechter de beperking van aansprakelijkheid terzijde te schuiven, dan zijn wij maximaal aansprakelijk voor een bedrag van EUR 500.000,00.
Kiest u voor een advies van een extern verzekeringsadviseur dan zijn wij hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor al het handelen en nalaten door een verzekeraar of een van haar hulppersonen.

RECHTEN

SiriusPro, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiriusPro.

WIJZIGINGEN

SiriusPro mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.