Beloningsbeleid

SiriusPro hanteert een beheerst intern beloningsbeleid dat er op gericht is om ‘ongewenste prikkels’ te voorkomen. Medewerkers (waaronder directie) ontvangen een vaste beloning. Het uitgangspunt van de vaste beloning is voornamelijk een afspiegeling van relevante opleiding(en), werkervaring en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft.

De vaste beloning wordt toegekend op basis van:

  • een vooraf vastgesteld functieprofiel;
  • ervaring en senioriteit;
  • transparantie;
  • onherroepelijkheid: de beloning staat vast en deze kan pas na goedkeuring van partijen worden aangepast;
  • onafhankelijkheid: de beloning is niet afhankelijk van doelstellingen.

Minstens eenmaal per jaar wordt door de leidinggevende beoordeeld hoe een medewerker heeft gefunctioneerd o.a. in relatie tot eerder gemaakte afspraken. Deze beoordeling vormt het uitgangspunt voor de vraag of een verhoging kan worden toegekend.

In aanvulling op het vorenstaande ontvangen medewerkers van SiriusPro een evenredige pensioenbijdrage en een reiskostenvergoeding dan wel wordt er een voertuig ter beschikking gesteld. De reiskostenvergoeding betreft een netto vergoeding gebaseerd op het fiscaal maximaal toegestane bedrag.

Het beloningsbeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.